Договір публічної оферти прo використання сайту та послуг «Gruppirovka Store»

Цей документ (далі –Угода) є офіційною, публічною пропозицією інформаційноїплатформи «Gruppirovka Store »(далі -Платформа), укластиУгода на наведених нижче умовах.
ЦеУгода визначає спектр зобов'язань, які виникають уКористувача при використанні нашоїплатформи, а також підтверджуєВаші згода із спільними ідеями та принципами роботиплатформи, позначеними вУгоди іПолітика конфіденційності.1. Визначення


1.1. УУгоди використовуються такі терміни та визначення:
1.1.1."Інформаційні матеріали" — платні та безкоштовні відео та аудіозаписи, курси, статті, висновки, ідеї, припущення, думки, оціночні судження, теорії авторів, розміщені наплатформи, а також будь-які думки та висловлювання, сказані авторами під час дзвінків, спілкування, конференцій, вебінарів, семінарів та інших заходів, що надаютьсяКористувачеві з використаннямплатформи у будь-якому вигляді та надання доступу до яких є послугою, яку пропонуєплатформа своїм користувачам.
1.1.2."Загальні умови" - Усі положення договору публічної оферти, викладені в цьомуУгоди.
1.1.3."Платформа" — послуга, що надається за допомогою веб-сайту https://gruppirovka.store/, яка передбачає використанняплатформи для ознайомлення користувачів з ліцензійним контентом, а саме – інформаційними матеріалами, які можуть нести розважальний чи освітній характер, залежно від сприйняття конкретних матеріалів окремо взятим користувачем, а також додатковою інформацією, розміщеною авторами наплатформи, яка є виключно оціночними судженнями авторів та їх припущеннями на певну тематику.
1.1.4.«Користувач/Ви» - цеВитобто дієздатна фізична особа, або юридична особа, яка представляється уповноваженим представником, що приєднався до цьогоУгоди за власним бажанням.
1.1.5."Процедура ідентифікації" - процес передачі необхідної інформації відКористувача шляхом заповнення відповідних полів у процесі реєстрації облікового запису користувача або у процесі використанняплатформи.
1.1.6.«Угода» - СправжнєУгода з усіма доповненнями та змінами, внесеними у передбаченомуУгодою порядку.
1.1.7."Спеціальні умови" — додаткові умови цієї угоди, адресовані конкретномуКористувачеві, у зв'язку з персоніфікацією та конкретизацією цивільно-правових відносин, що виникли внаслідок укладання справжньогоУгоди, які містяться в описі платних/додаткових послуг та сервісів (платних інформаційних матеріалів) або надсилаютьсяКористувачеві на вказану електронну пошту або інший вибраний засіб комунікації.
1.1.8."Умови" - Сукупністьзагальних та спеціальних умов, які разом утворюють справжнєУгода.
1.1.9.«Обліковий запис / обліковий запис» - спеціально налаштований дляВас профіль з урахуванням індивідуальних потреб, з усіма відповідними даними та іншою необхідною інформацією, переданоюВами.2. Вступ


2.1.Угода полягає міжВами -Користувачем і нами –Платформою. Від осібплатформидіє фізична особа-підприємець БОБКІВ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
2.2.Угода визначає умови надання та користування продуктами та послугами, що пропонуються на сайті «Gruppirovka Store», а також умови надання та використання ліцензійного контенту (послуг).
2.3. Якщо зКористувачем не укладено іншого письмового договору або угоди, то договір зплатформою завжди буде включати в себеЗагальні умови.
2.4. Крімзагальних умов, викладених у цьомуУгоди,Ваші договір сПлатформою, також включає умови, опубліковані безпосередньо на сторінці з описом контенту (послуги) або в направляютьсяВам спеціальних умов.
2.5.Загальні умови, викладені вУгоди іспеціальні умови утворюють юридично обов'язковий договір громадської оферти.3. Предмет Угоди


3.1. ЦеУгода встановлює правила використанняплатформи та зобов'язання дляВас, а також підтверджуєВаша згода зУгодою іПолітикою конфіденційності, у передбаченому цимУгодою порядку, у період використанняВами платформи.
3.2. Користуючисьплатформою, за допомогою сайту https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени) та купуючи послуги, що пропонуютьсяплатформою,Ви здійснюєте акцепт оферти та укладаєте з нами Договір публічної оферти обов'язковий для виконання.
3.3.Угода вважається прийнятимКористувачем у повному обсязі та без винятків з моменту початку використанняплатформи / з моменту прийняттяУгоди на сайті вчиненням дії, що свідчить про прийняттяумов Угоди (натисканням на кнопку (проставлення позначки) «Я прочитав(-ла) і приймаю умови надання послуг та Політику конфіденційності» у відповідному чек-боксі) на сторінці замовлення послуги на сайті https://gruppirovka.store/(і всі піддомени) / з моменту реєстраціїКористувачем облікового запису наплатформи.
3.4. У разі незгодиКористувача зУгодою абоПолітикою конфіденційності Ви не можете користуватисяплатформою.
3.5. У разі внесення змін доУгода абоПолітика конфіденційності, з якимиВи не згодні,Ви зобов'язані негайно припинити використанняплатформи.
3.6. ЯкщоВи використовуєтеплатформа / продовжуєте використовуватиплатформа незважаючи на незгоду з умовамиУгоди, щоУгода вважається прийнятим шляхом вчинення конклюдентних дій, що свідчать про прийняття умовУгоди іПолітики конфіденційності.
3.7. У строк та на умовах, передбаченихУгодою,платформа надає можливість отримати доступ до інформації, розміщеної на сайті https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени), аВи у строк та на умовахУгоди користуєтеся інформацією, розміщеною на сайті https://gruppirovka.store/
3.8. Користувачемплатформи може бути будь-яка особа, яка приймаєумови і користуєтьсяплатформою відповідно до цьогоУгодою.
3.9. Отримати доступ до платного контенту може лише особа, яка набула повної цивільної дієздатності згідно з Цивільним кодексом України.
3.10. У разі ув'язненняУгоди від імені організації, представник організації повинен мати необхідний обсяг повноважень та надати їх нам перед початком використанняплатформи.
3.11. Для роз'яснення процедури підтвердження повноважень представника юридичної особи слід звернутися до служби підтримки за відповідними роз'ясненнями.4. Загальні положення


4.1. Використовуючиплатформу, Ви підтверджуєте, що:
4.1.1.Ви ознайомились з умовамиУгоди у повному обсязі до початку використанняплатформи.
4.1.2. Починаючи використовуватиплатформа та її послуги у будь-якій формі,Ви приймаєте всі умовиУгоди у повному обсязі без будь-яких вилучень, обмежень та застережень зВашою сторони.
4.1.3.Ви є дієздатною особою, якій виповнилося повних вісімнадцять років і яка досягла віку необхідного для використанняплатформи, а також маєте право на висновокУгоди.
4.1.4.Ви згодні з тим, щоУгода може бути змінено без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакціяУгоди набирає чинності з моменту розміщення або посилання на сайт, де вона розміщена, на інформаційнійплатформи.
4.2. Послуги та безкоштовний контент:
4.2.1. Об'єм доступних Вам послуг залежить від придбаного продукту (пакета послуг). ЯкщоВи користуєтесяплатформою для отримання доступу до матеріалів доступних у відкритих розділах сайту https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени) або на безкоштовних вебінарах, інтенсивах, майстер-класах,Виотримуєте тільки базову інформацію з тематики, що цікавить.
4.2.2. Платні послуги:
4.2.3. У разі придбання платних послуг,Ви отримуєте доступ до більшої кількості контенту, матеріалів, інформації, висновків, а також доступ до платного контентуплатформи.Ви Ви можете придбати окремий продукт (пакет послуг) за одноразову плату. Детальний опис пропонованого контенту надається перед покупкою наплатформи в автоматичному режимі, також будь-яка додаткова інформація може бути наданаКористувачеві у разі звернення до служби підтримки.
4.2.4. Зверніть увагу:
Деяка інформація, розміщена наплатформи має структуру подібну до освітнього курсу, проте вона несе виключно інформаційний характер, а у разі якщо такий контент передбачає самостійну роботу та виконання певних завдань (домашніх завдань), таку інформацію не слід сприймати як заклик чи вимогу зробити якісь дії, а ефективність виконання викладених дій є оцінним судженням автора, а не гарантією результату з боку автора чиплатформи. Усі рішення з кожного питання приймаютьсяВамисамостійно, ніплатформа, ні автор інформаційного матеріалу не несе жодної відповідальності за ефективність чи неефективність, користь чи шкоду, отримані внаслідок ознайомлення з даними матеріалами та/або дотримання інструкцій, які є виключно теоретичними прикладами та оціночними судженнями автора інформаційного матеріалу.
4.3. Вартість контенту публікується на сторінці замовлення контенту, на нашому сайті, а також у направляютьсяВам електронних повідомлень. Остаточна вартість доступу до інформаційних матеріалів у валюті платежу є грошовим еквівалентом суми, зазначеної на сайті в доларах США, відображається на сторінці оплати послуг та фіксується в електронному інвойсі платіжної системи та вВаша особистому кабінеті всередині системи.
4.3.1. Зверніть увагу: Вартість послуг не включає додаткові комісії банків, платіжних систем чи конвертацію валюти.
5. Реєстрація та обліковий запис Користувача


5.1. Для початку використанняплатформи,Вам необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої буде створено унікальний обліковий запис.
5.2. Для регістраціїВам слід надати достовірну та повну інформацію про себе з питань, що пропонуються у формі реєстрації, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Від достовірності наданої інформації залежить можливість наданняВамможливості використовувати нашуплатформа.
5.3. ЯкщоВи надаєте неправдиву інформацію або є підстави вважати, що наданаВамиінформація неповна або недостовірна, ми маємо право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий записКористувача та відмовитиВам у використанніплатформи для отримання доступу до будь-яких інформаційних матеріалів.
5.4. Конфіденційна інформація, що надаєтьсяВами, зберігається та обробляється відповідно доПолітикою конфіденційності платформи.
5.5. У нас є можливість встановлювати обмеження та вимоги щодо використанняКористувачемлогіна та пароля для облікового запису, щобВаша акаунт залишався в безпеці, а саме,Ваша логін та пароль повинні відповідати певним умовам, наприклад, не містити деяких символів, складатися щонайменше з восьми символів, а також інші вимоги.
5.6.Ми не несемо відповідальності за безпеку та надійність, обранихВами логіна та пароля для доступу до облікового запису.
5.7. Усі дії, що виконуються під час використанняплатформи за допомогою певного облікового запису, який дозволяє ідентифікуватиВас, вважаються такими, що здійснилиВи самі, незалежно від того, хто насправді придбав контроль над обліковим записом, крім випадків, колиВи повідомили адміністраціюплатформи належним чином, про втрату доступу до облікового запису.
5.8.Ваша обліковий запис може бути видалений або тимчасово заблокований для забезпечення безпеки персональних даних, а також у разі порушенняВами умовУгоди абоПолітики конфіденційності.


6. Умови використання платформи


6.1. Ми не гарантуємо, що доступ доплатформи буде надаватися безперервно, швидко і без помилок.
6.2. Оскількиплатформа знаходяться у стадії постійного доповнення та оновлення, форма та характер функціональних можливостей, що надаютьсяплатформою, а також контент, що надається, можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомленняКористувача. Адміністраціяплатформи має право при необхідності на власний розсуд припинити або обмежити (тимчасово або остаточно) надання доступу доплатформи (або будь-яких окремих функцій/матеріалів) всімМій користувач взагалі чи тількиВам, без попереднього повідомлення, а також заблокувати або видалитиВашу обліковий запис, у тому числі у разі порушенняВами умовУгоди або умов інших чинних юридичних документів, розміщених наплатформи.
6.3. У разі якщоКористувач зазнає збитків через використанняплатформи, при обов'язковому встановленні провини такі збитки можуть бути відшкодовані в повному обсязі, однак, не перевищуючи розміру однієї мінімальної заробітної плати на день публікаціїУгоди, відповідно до чинногоЦивільним кодексом України.
6.4. У разі якщоКористувач зазнає збитків через використання інформаційних матеріалів, доступ до яких отримано за допомогоюплатформи, він є повністю відповідальним за зазнані збитки і не має жодних юридичних та фактичних підстав для відшкодування зазнаних збитків автором абоплатформою.
6.5.Вам забороняється відтворювати, повторювати та копіювати, продавати та перепродавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілейплатформа та/або інформаційні матеріали, доступ до яких отримано за допомогоюплатформи, цілком або якусь їхню частину.
6.6.Ви зобов'язуєтеся не розповсюджувати спам/інформацію або повідомлення, що мають образливий/дискримінаційний/наплутуючий/шахрайський контекст або інформацію порнографічного характеру та дотримуватися норм прийнятного соціального спілкування.
6.7. У разі порушення умовУгоди, Ваш обліковий запис може бути заблокований та видалений без права відшкодування вартості платних інформаційних матеріалів, оплачених до цього.
6.8. Всі покупки, здійснені за допомогоюплатформи, не підлягають поверненню та є остаточними.
6.9.Вам заборонено розміщувати у профілі / публічних коментарях / публікаціях будь-які матеріали, які можуть бути розтлумачені як реклама чогось, або як образа.
6.10.Ви самостійно несете відповідальність за свої дії з використаннямплатформи, які призвели до порушення прав та законних інтересів третіх осіб.Ви розумієте і погоджуєтесь з тим, що будь-якеВаші взаємодія з іншими користувачами з використаннямплатформи, а також будь-які негативні наслідки, пов'язані з використаннямплатформи або інформаційних матеріалів, доступ до яких було отримано за допомогоюплатформи є наслідкомВаших добровільних, але необдуманих дій.Ви самостійно несете відповідальність за всі збитки, які були отримані внаслідок будь-яких вкладень, інвестицій, спроб отримати дохід, використовуючи інформацію, отриману за допомогоюплатформи.
6.11.Вам забороняється використовувати свій обліковий запис спільно з будь-ким, а також створювати кілька облікових записів.
6.12. У разі виявлення облікового запису з неправдивими персональними даними або облікового запису, що належить неповнолітньому,Ви можете повідомити про такий обліковий запис адміністраціїплатформи.
6.13.Ви немає права завдавати шкоди, як матеріальний, і моральний, іншимМій користувач абоплатформи.
6.14.Вам категорично забороняється використовуватиплатформа для отримання конфіденційної інформації інших осіб, а також використовувати вразливістьплатформи для порушення роботиплатформи або заподіяння будь-якої шкоди, або порушення будь-яких прав.
6.15.Ви погоджуєтесь з тим, що адміністраціяплатформи вправі, але не зобов'язана здійснювати попередню перевірку контенту будь-якого виду, що розміщується та/або передаєтьсяВами платформі або іншим користувачам, а також що адміністраціяплатформи має право відмовитиКористувачевіу розміщенні наданого їм контенту або видалити будь-який контент, який доступний завдякиплатформи.Ви усвідомлюєте і погоджуєтесь з тим, щоВи повинні самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з розміщенням та розповсюдженням такого контенту, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності такого.
6.16.Ви повинні дотримуватися всіх умов і правил, з якимиВам буде запропоновано ознайомитись при оформленні замовлення або в процесі надання платних інформаційних матеріалів, які пропонуються на сайті https://gruppirovka.store/(і всі піддомени).Ви погоджуєтесь з тим, щоВи не братимете участь у діяльності, яка порушує функціонування сайту https://gruppirovka.store/(і всі піддомени), послуг або пов'язаних з ними серверів та мереж.
6.17.Ви приймаєте на себе повну відповідальність за будь-які порушенняВаших зобов'язань, обумовлених умовах, і навіть за всі наслідки цих порушень.
6.18.Платформа не несе жодної відповідальності за можливу недоотримануВами прибуток, репутаційні та інші ризики, які можуть виникнути при використанні матеріалів, розміщених на сайті https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени) або наданих користувачеві для надання доступу до платних інформаційних матеріалів.
6.19. Крім того,Ваша контент також повинен порушувати прав третіх осіб і містити реклами. Це стосується майнових та особистих немайнових прав третіх осіб, у тому числі прав інтелектуальної власності (наприклад, авторське право та права на товарний знак та торгове найменування). Зокрема,Ви також зобов'язані не порушувати прав третіх осіб при розміщенні коментарів/ відгуків, фото профілю або будь-яких картинок, якіВи публікувати.
6.20. Контент та матеріали, якіВи розміщуєте на нашому сайті https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени) або в чатах у процесі користуванняплатформою не повинен утримувати рекламу.
6.21. Ми маємо право у будь-який момент видалити або перемістити будь-який контент, розміщенийВами, Якщо визнаємо, що він порушує права третіх осіб чи вимоги законодавства. Якщо жВи порушуєте зазначені принципи розміщення контенту ми маємо право направитиВам письмове попередження та тимчасово заблокуватиВашу обліковий запис та обмежити/заблокувати доступ до платних та безкоштовних інформаційних матеріалів таплатформи в цілому, або розірватиУгода в односторонньому порядку.
6.22. ЯкщоВи порушуєте вимогиУгоди,Ви зобов'язані відшкодувати нам усі збитки, завдані у зв'язку із задоволенням претензій третіх осіб (чиї праваВи порушили). Ми залишаємо за собою право пред'являтиВам претензії за втрати та інші вимоги у порядку регресу.
6.23. Укладення угоди:
6.23.1. Порядок формування та укладання справжньогоУгоди залежить від обраногоВамиінформаційного матеріалу та методу оплати.
6.23.2. Реєстрація на сайті https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени), підписка на розсилку, оформлення замовлення та оплата інформаційних матеріалів на сайті (введенняВаших платіжних реквізитів) неможливі без отриманняВашого попередньої згоди з умовами сьогоденняУгоди і нашоїПолітикою конфіденційності (без проставлення позначки «Я прочитав (-ла) та приймаю умови надання послуг та Політику конфіденційності» у відповідному чек-боксі, під формою збору даних).
6.24. Момент ув'язненняУгоди:
6.24.1. Відвідуючи сайт https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени) та користуючись безкоштовними інформаційними матеріалами, розміщеними у відкритих розділах сайту https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени),Виукладаєте з нами Ліцензійну угоду на користування контентом, на умовахУгоди.
6.24.2. Реєструючись на безкоштовний вебінар або оформивши безкоштовну передплату на поштову розсилку,Виукладаєте з намиУгода про надання послуг. В такому випадку,Угода включає загальні умови та спеціальні умовиУгоди.
6.24.3. У разі придбання платних інформаційних матеріалів,Ви укладаєте з намиУгода про надання послуг у момент натискання на кнопку «Взяти участь» або «Купити» (або інше аналогічне поле). В такому випадку,Угода включає загальні умови та спеціальні умовиУгоди.
6.24.4. Після надання/надсиланняВам інформаційних матеріалів послуги вважаються наданими у повному обсязі, крім випадків, коли інформаційні матеріали надаються поступово. У такому разі послуга вважається наданою у момент надання доступу до останньої частини інформаційних матеріалів.
6.24.5. У разі оплати замовлення без використання систем прийому електронних платежів,Угода зВамивважається ув'язненим у момент оплатиВами виставленого нами рахунку (чи електронного інвойсу).
6.25. Виправлення помилок введення:
6.25.1. Реєструючись на нашому сайті https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени) або замовляючи послуги,Ви у будь-який момент можете перервати процес оформлення покупки та виправити помилки введення до моменту завершення процесу реєстрації або оформлення замовлення – оплати послуг, квитків або передплати.
6.25.2.Ви також завжди можете зв'язатися з нами і повідомити про допущені помилки введення та неточності вВаших персональних даних щодо контактів, вказаних на сайті.
6.26. Терміни надання послуг:
6.26.1. Разові послуги:
6.26.2. Будь-які разові послуги/ предоплачені пакети послуг, які купують за допомогоюплатформи, можуть бути запропоновані на певний період (мати фіксований термін надання послуг). У такому разі, після закінчення, зазначеного в описі пакета доступу до інформаційних матеріалів, терміну, надання послуг припиниться в момент закінчення зазначеного періоду надання послуг.
6.26.3.Ви розумієте та погоджуєтесь з тим, що ми можемо в односторонньому порядку переносити дату та час проведення занять (вебінарів та майстер-класів) і це не вважається порушеннямУгоди з нашого боку.
6.26.4. Безстроковий доступ до контенту:
6.26.5. Деякі пакети послуг передбачають надання доступу до певних платних матеріалів безстроково. В такому випадку,Ви отримуєте доступ до контенту без обмеження терміну. Ми залишаємо за собою право змінювати наповнення контенту, покращувати та доповнювати його.
6.27. Умови оплати:
6.27.1. У разі придбання платних послуг на сайті https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени), у момент оформлення замовлення (успішного введення платіжних реквізитів у кадр платіжної системи) відбувається разове списання суми вартості замовлених послуг.
6.27.2. Ми залишаємо за собою право пред'являти претензії щодо порушення встановлених строків оплати послуг. У разі неможливості списання коштів зВашою платіжної картки, ми маємо право не починати надання послуг або призупинити їх надання до моменту їх повної оплати.
6.28.Ви Ви можете ознайомитися з доступними способами оплати наших послуг на сайті https://gruppirovka.store/ (І всі піддомени).
6.28.1. У разі оплати послуг банківським переказом,Ви зобов'язані повідомити нам про скоєний платеж та надіслати зображення документів, що підтверджують оплату послуг за адресою електронної пошти або номером телефону (в Telegram), вказаним на сайті https://gruppirovka.store/ (І всі піддомени).
6.28.2. Сплачуючи за послуги банківським переказом, Ви підтверджуєте свою згоду з умовами надання послуг.
6.28.3. У разі сплати нами Спеціальних комісій або виникнення інших витрат внаслідок відхилення платежу заВашою вині (наприклад, недостатньо коштів на карті; допустимий кредитний ліміт по карті вже вичерпано), ми залишаємо за собою право додатково списати зВашою картки/рахунки суму фактично понесених нами витрат.
6.28.4. Ми зберігаємо за собою право, в будь-який момент, на свій розсуд, змінити спосіб оплати продукту, що купується, і/або відмовитися від запропонованого раніше способу оплати, запропонувавши альтернативні способи оплати.
7. Політика повернення коштів та перенесення термінів надання послуг та надання контенту


7.1. Політика відмови від послуг:
7.1.1. Після оформлення замовлення та його оплати,Ви отримуєте право відмовитися від отримання інформаційних матеріалів та запросити повернення коштів до початку навчання.Ви маєте право відмовитися від оплачених інформаційних матеріалів, повідомивши нас про це у встановлений термін.
7.1.2. Від дати отримання нами запиту на повернення залежить можливість повернення коштів та сума утримань, пов'язаних із поверненням.
7.1.3.Ви розумієте і погоджуєтесь з тим, що з моменту надання доступу до першого інформаційного матеріалу повернення неможливе.
7.2. Політика відмови від онлайн-інформування:
7.2.1.Ви маєте право відмовитись від онлайн-інформування до початку інформування.
7.2.2. Для отримання коштів зв'яжіться з нами та оформіть запит на повернення в установленому порядку.
7.2.3. Для відмови від послуг та оформлення повернення напишіть нам за адресоюservice.cryptology@gmail.com або зверніться до служби підтримки за телефоном, вказаним на сайті. Ми підтвердимо отримання запиту на повернення email-повідомленням на адресу, вказану при оформленні замовлення.
7.2.4. Для оформлення повернення, обов'язково повідомте нам: ПІБ, номер телефону та email, вказані при оформленні замовлення; назва інформаційних матеріалів (курсу, пакету послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від матеріалів, і навіть іншу необхідну інформацію.Ви розумієте, що, якщоВи не надайте необхідну інформацію, ми маємо право відмовитиВам у поверненні і не розглядатиВаша звернення.
7.3. Наслідки відмови від інформаційних матеріалів:
7.3.1. ЯкщоВи оформили запит на повернення у вказані терміни, ми повернемоВам кошти протягом 30 (тридцяти) днів із дня отримання запиту.
7.3.2. Для повернення коштів ми скористаємося тим же способом платежу, якийВи використовували при оплаті або відправимо суму повернення наВашу картку українського банку. Ми утримаємо із суми повернення всі додаткові комісії банків та платіжних систем, пов'язані з поверненням платежу.
7.3.3. ЯкщоВи не користувалися доступом до інформаційних матеріалів (не взяли участь у заході, не переглянули доступніВам заняття)Вашою вині або відмовилися від користування матеріалами з порушенням строків та встановленого порядку, ми не відшкодовуємоВам вартість таких матеріалів.
7.3.4. Особливі умови відмови та додаткові гарантії повернення:
7.3.5. Ми безперечно залишаємо за собою право встановлювати інші правила відмови для окремих інформаційних матеріалів (спілкування з авторами, продуктів, живих заходів, вебінарів, інтенсивів тощо).
7.4. Перенесення термінів надання інформаційних матеріалів:
7.4.1. Не пізніше 2 (двох) місяців з дати оплати інформаційних матеріалів (вчинення першого платежу),Ви вправі запросити перенесення термінів надання послуг на інші календарні дати та отримати доступ до інформаційних матеріалів з наступним інформаційним потоком (на умовах аналогічного пакету послуг, еквівалентного придбаному за вартістю). У такому разі повернення коштів не здійснюється, а ми повідомимоВам нові можливі календарні дати надання інформаційних матеріалів. Перенесення термінів надання інформаційних матеріалів можливе не більше одного разу.
7.4.2. Для дотримання встановленого термінуВам достатньо повідомити нас у порядку, встановленому для оформлення запиту на повернення.
7.4.3. Ми безперечно зберігаємо за собою право встановлювати інші правила перенесення термінів надання послуг для окремих продуктів, публікуючи додаткові умови перенесення на сторінці продукту.
7.5. У разі, якщо послуги були надані у повному обсязі до закінчення терміну відмови (наприклад: ви вже отримали доступ до всіх уроків та матеріалів) та/або до моменту отримання запиту на повернення, повернення коштів не здійснюється.
7.6. У разі отримання запиту на повернення (відмови від послуг) з порушенням встановлених строків відмови повернення коштів не здійснюється.
8. Виняткові права на контент та вміст платформи


8.1. Залежно від придбанихВами інформаційних матеріалів,Ви отримуєте доступ до певного контенту (інформаційних матеріалів), авторські та суміжні права на який захищені або в будь-якому випадку належать нам, незалежно від факту реєстрації та території їхньої дії.
8.2. Ми надаємоВам неексклюзивне непередаване право (обмежену ліцензію) на використання контенту в особистих цілях, на умовах сьогоденняУгодина весь термін надання доступу до інформаційних матеріалів, якщо інше не передбачено спеціальними умовами.
8.3. Усі матеріали, розміщені наплатформи, а також матеріали, що надаютьсяВам в ході надання платних послуг (контент) є об'єктом авторського права, виключні права, на використання якого належатьплатформи.
8.4. Право використання контенту та матеріалів, що входять до складу сайту https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени) або отримані в процесі надання доступу до інформаційних матеріалів, обмежені використанням контенту для особистого використання та не допускаються в інших випадках.
8.5. Копіювання, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення та розповсюдження матеріалів, розміщених на сайті https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени), або наданих користувачеві в ході надання доступу до платних інформаційних матеріалів, так само як використання контенту в комерційних цілях, без письмового дозволу правовласника, суворо заборонено і переслідується згідно із законом.
8.6. У разі придбання інформаційних матеріалів від імені організації,Ви отримуєте корпоративну ліцензію на користування контентом та можете ознайомити з придбаним контентом співробітниківВашою організації.
8.7. Знак для товарів та послуг, його зображення, а також торгове найменування «Gruppirovka Store» належатьплатформи.
8.8.Ви зобов'язуєтеся не відтворювати, не дублювати, не копіювати, не продавати не обмінювати і не перепродувати інформаційні матеріали з будь-якою метою, якщо право на це не було наданоВам правовласником в окремому письмовому договорі, а також не використовувати інші об'єкти інтелектуальної власності без нашої письмової згоди.
8.9. Будь-яке порушення авторських та суміжних прав переслідується відповідно до законодавства країни надання послуг та міжнародного законодавства, і тягне за собою настання цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності.9. Відповідальність


9.1. У разі порушення сторонами зобов'язань, надання недостовірної інформації під час укладання або під час виконання правочину, сторони несуть відповідальність у встановленому порядку.
9.2. Ми несемо відповідальність за:
9.2.1. порушення умов та порядку надання послуг;
9.3. Ми не несемо відповідальності за:
9.3.1. неможливість надання послуг з причин незалежних від нас, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання та програмного забезпечення, що не належить нам;
9.3.2. за повні або часткові переривання надання послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів (за умови попереднього сповіщення користувача);
9.3.3. порушення безпеки обладнання та програмного забезпечення, що використовуєтьсяВами для отримання послуг;
9.3.4. втрату конфіденційної інформації або її частини, не з нашої вини;
9.3.5. будь-які збитки третіх осіб, які виникли не з нашої вини.
9.4.Ви несете відповідальність за:
9.4.1. за достовірність та правильність реєстраційних та платіжних даних, зазначенихВами у процесі реєстрації на сайті https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени) або оформлення замовлення;
9.4.2. використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до інформаційних матеріалів;
9.4.3. використання матеріалів, розміщених на сайті https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени) або послуг, що надаються в ході надання, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдження або передачі третім особам;
9.4.4. поширення недостовірних відомостей про нашу компанію, які ганьблять нашу ділову репутацію (наклепи). У разі порушення - ми будемо змушені вдатися до законних способів захисту та можемо залучитиВас до цивільної, адміністративної чи кримінальної відповідальності;
9.4.5. порушення умовУгоди;
9.4.6. порушення умов платежу;
9.4.7. втручання у роботу сайту https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени) та доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід наших інструкцій.
9.5. Обмеження відповідальності:
9.5.1. наша сукупна відповідальність за будь-яким позовом або претензією обмежується сумою придбаної послуги неналежної якості або з порушенням термінів.
9.5.2. У разі порушення нами термінів надання доступу до інформаційних матеріалів наша відповідальність обмежується виключно продовженням термінів надання доступу до інформаційних матеріалів або надання доступу до інформаційних матеріалів у нові терміни до виконання наших зобов'язань.
9.6. Термін дії умов:
9.6.1. Умови діють доти, доки не будуть змінені або відкликаніплатформою.
9.6.2. Припинення дії (відкликання) даних умов не вплине на будь-які юридичні права, зобов'язання та відповідальність, які діяли дляВас іПлатформи, та виникли до моменту припинення дії умов.
9.6.3.Угода вважається ув'язненим на невизначений термін і діє, доки не буде розірваноВами чи нами.
9.7. Припинення використанняплатформи:
9.7.1.Ви маєте право припинити користування сайтом https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени) та інформаційними матеріалами у будь-який час. Для припинення користування платними інформаційними матеріалами, повідомте про це нам, звернувшись до служби підтримки користувачів, по одному з телефонів, вказаних на сайті https://gruppirovka.store/ (І всі піддомени).
9.7.2. Будь ласка, зверніть увагу після того, як відмовилися від інформаційних матеріалів (розірвалиУгода),Ви втратите доступ до всього придбаного контенту та доступних послуг. У разі, якщо на момент розірванняУгоди Ви все ще маєте доступ до придбаних інформаційних матеріалів, будь-яка сума, якуВи сплатили у рахунок оплатиплатформи не буде повернено, у тому числі й суму вартості фактично невикористаних інформаційних матеріалів.
9.7.3. Ми залишаємо за собою право розірватиУгода зВами без вказівки причин, за умови направленняВам письмового повідомлення.
9.7.4. Ми можемо у будь-який час розірвати ув'язнене зВами Угода якщо:
9.7.5.Ви порушили якесь становищеУгоди (або вчинили дії, що явно свідчать проВаші небажанні чи нездатності дотримуватися умовУгоди);
9.7.6. Ми змушені зробити це за вимогами законодавства (наприклад, якщо наданняВам послуг є незаконним чи перестає бути законним);
9.7.7.Платформа припиняє надання інформаційних матеріалів у країні, в якійВи проживаєте чи користуєтеся ними;
9.7.8. Надання інформаційних матеріалів стає нерентабельним з погляду адміністраціїплатформи.
9.7.9. ЯкщоВи спробуєте втрутитися у роботу сайту https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени), серверів та інших автоматизованих системплатформи або грубо порушіть умови, або якщо ми запідозримоВас у цьому, ми можемо призупинити або повністю заблокуватиВам доступ доплатформи та наданим матеріалам.
9.8. Одностороння відмова відУгоди з вагомих підстав:
9.8.1. Кожна сторона має право відмовитись відУгоди в односторонньому порядку з вагомих підстав.
9.8.2. Зокрема, ми маємо право анулюватиВаша обліковий запис і розірватиУгода негайно у випадку, якщоВи повторно грубо порушуєте умови, а також у разі виникнення заборгованості з оплати.

10. Інші умови


10.1. Угода є договір міжКористувачем та адміністрацієюплатформи, який набирає чинності з моменту вираженняКористувачем згоди з його умовами у порядку, передбаченому пунктом 3Угоди та діє протягом усього терміну використанняплатформи.
10.2. Стосунки сторін регулюються положеннями законодавства України.
10.3. Адміністраціяплатформи може будь-якої миті запитати уВас підтвердження даних, зазначених під час реєстрації, шляхом надання відповідних документів, особливо документів, що підтверджуютьВаша вік.
10.4. Невиконання умовУгоди, або надання документів, які залишають у адміністратора сумнів у їх достовірності, може бути прирівняно до надання недостовірної інформації.
10.5. Якщо дані, зазначені в наданихВами документи, що не відповідають даним, вказаним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати користувача,Вам може бути відмовлено у доступі до облікового запису та заборонено використанняплатформи.
10.6. Якщо з тих чи інших причин одне чи кілька положеньУгоди будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших положеньУгоди.
10.7. Ми залишаємо за собою право змінювати чи доповнювати текст цьогоУгоди, розмістивши на цій сторінці відповідне повідомлення та нову редакціюУгоди.
10.8. У разі зміни спеціальних умовУгодиМи розмістимо нову редакцію спеціальних умов безпосередньо на сторінці з описом пропонованих інформаційних матеріалів.
10.9. ЯкщоВи продовжуєте користуватися інформаційними матеріалами абоплатформою, після прийняття нових умов нова редакція умов вважається прийнятоюВамишляхом здійснення конклюдентних дій, спрямованих на висновокУгоди.
10.10.Ви розумієте та погоджуєтесь з тим, що використання інформаційних матеріалів після зміни загальних чи спеціальних умов розглядається нами як прийняттяВами цих умов. У разі якщоВи заперечуєте проти нової редакції умовУгоди, ми зберігаємо за собою право на односторонню відмову відУгоди в установленому порядку.
10.11.Угода є договором міжВами іплатформою, який регулює умови використанняплатформи для отримання доступу до інформаційних матеріалів (за винятком послуг, що надаються на підставі окремої письмової угоди, якщо такі є) та повністю замінюють усі попередні угоди та домовленості міжВами та адміністрацієюплатформи.
10.12. За наявності розбіжностей між спеціальними умовами та загальними умовами положення спеціальних умов, що належать до відповідної послуги, мають переважну силу.
10.13. ЯкщоВи зареєструвалися наплатформи або оформили замовлення на отримання доступу до платних інформаційних матеріалів за допомогоюплатформи, або користуєтеся нашими послугами,Випогоджуєтесь з тим, що ми можемо спрямовуватиВам письмові повідомлення, рекламні розсилки, інформаційні повідомлення та інші матеріали до месенджерів або за номером телефону та email, вказаним при реєстрації. В окремих випадках,Ви можете, за потреби, відмовитися від їх отримання.
10.14. ЯкщоВи уявляєте організацію (щоб уникнути непорозумінь термін «Ви» стосовно юридичних осіб у даних умовах означає організацію), то приватна особа, яка прийняла умови від іменіВашою організації, заявляє та гарантує, що воно уповноважено діяти відВашого імені та має достатні повноваження щоб приймати умови відВашого імені.
10.15. Положення чинного законодавства про захист прав споживачів щодо претензій щодо надання послуг неналежної якості поширюються на відносини, що виникають. Обсяг прав споживача, наданихВам законом, у разі, може бути зменшений.
10.16. Купуючи платні послуги або використовуючи безкоштовний контент,Ви погоджуєтесь, що використовуєте контент виключно на власний розсуд і несете за це односторонню відповідальність.
10.17. Надані на сайті https://gruppirovka.store/ (і всі піддомени) кейси та історії успіху наведені як демонстрація результатів конкретних людей, і не є обіцянкою чи гарантією досягненняВами таких же результатів, навіть у разі копіювання стратегій та дій, які були вжиті цими людьми для досягнення певних фінансових та інших результатів. Використовуючи матеріали,Ви відмовляєтеся від судових позовів та інших форм претензій до нас щодо отриманихВами результатів у процесі використання контенту, отриманого за допомогоюплатформи.
10.18.Ви розумієте, щоВаша незгода з думкою наших наставників, методикою та змістом програм навчання не є підставою для повернення коштів.
10.19. Бездіяльність з боку адміністраціїплатформи у разі порушенняКористувачем положеньУгоди не позбавляє адміністраціюплатформи права вжити відповідних дій на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови адміністраціїплатформи від своїх прав у разі вчинення надалі подібних чи схожих порушень.
10.20. ЦеУгода набирає чинності з 01 вересня 2021 року. Оригінальний текстУгоди, Викладений російською мовою, і має перевагу над іншими перекладами цього документа.11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСТАВНИКА ПОСЛУГ
ФОП Бобков Олександр Дмитрович
Відкрит в АО «ПРИВАТ БАНК»
18.05.2017 Україна, Київ.